مشخصات فردی و زندگینامه
نام:رضا
نام خانوادگی:رحیم خراسانی
شهرت:رحیم خراسانی
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، تفسیر

زندگی نامه

سلام علیکم.

اینجانب از سال 1356 وارد حوزه علمیه شدم و بخشی از دروس ادبیات عرب را در تهران گذراندم. سپس به اصفهان رفته و سطح و سطوح عالیه و خارج را ادر آنجا گذراندم. از جمله  اساتید قاضلی که در این دوره از آنها بهره بردم، عبارتند از: حاجاقا احمد و حسن امامی در رسائل و مکاسب و کفایه، آیت الله شیخ حسن صافی در خارج اصول. پس از 5 سال(سال 1374 ) به قم منتقل شده و از دورس آیت الله سید ابوالقاسم کوکبی و آیت الله تبریزی و آیت الله وحید خراسانی مستمرا و تا سال 1397 بهره بردم.
 از هنگام ورود به قم به تدریس شرح لمعه و مکاسب و رسائل و تفسیر  نیز پرداخته ام. بنده مقید هستم هر روز در درس از روایات اهل بیت عليهم السلام و نهج البلاغه برای حضار استفاده کنم.